آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

زمینه های تخصصی :

فرآوری مواد غذایی - خواص بیوفیزیک محصولات کشاورزی و رئولوژی مواد غذایی

نشانی آزمایشگاه :

کرج، بلوار شهید فهمیده ، مقابل بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بخش تحقیقات صنایع غذایی و فن آوری پس از برداشت

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پردازشگر فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه اندازه گیر سطح برگ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه سنجش بافت

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه همگن ساز سرعت بالا

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )