آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی بخش صنایع غذایی بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

    • بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

     • بخش صنایع غذایی

زمینه های تخصصی :

فرآوری مواد غذایی - خواص بیوفیزیک محصولات کشاورزی و رئولوژی مواد غذایی

نشانی آزمایشگاه :

کرج، بلوار شهید فهمیده ، مقابل بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بخش تحقیقات صنایع غذایی و فن آوری پس از برداشت

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر سطح برگ

 • دستگاه اندازه گیر فعالیت آبی

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه پردازشگر فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر بافت

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه همگن ساز