آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی بخش صنایع غذایی بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۸۱
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : اصلان عزیزی
 • رابط آزمایشگاه : اصلان عزیزی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۷۰۵۲۴۲
 • نمابر : ۰۲۶۳۲۷۰۶۲۷۷
 • www.aeri.ir
 • info@aeri.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

    • بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

     • بخش صنایع غذایی

زمینه های تخصصی :

صنایع غذایی- فناوری های پس از برداشت محصولات کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

کرج- بلوار شهید فهمیده- مقابل بانک کشاورزی - مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- بخش تحقیقات صنایع غذایی

نشانی دفتر :

کرج- بلوار شهید فهمیده- مقابل بانک کشاورزی - مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه های حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

تجهیزات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • حمام آب

 • دستگاه میکروسکوپ دایرکت

 • دستگاه میکروسکوپ فرابنفش

  (Microscope UV)
 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)