آزمایشگاه فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی بخش صنایع غذایی بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

    • بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

     • بخش صنایع غذایی

زمینه های تخصصی :

فن آوری پس از برداشت تولیدات زراعی و باغی

نشانی آزمایشگاه :

کرج ، بلوار شهید فهمیده ، مقابل بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نشانی دفتر :

کرج ، بلوار شهید فهمیده ، مقابل بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • خشک کن

 • دستگاه بسته بندی نایلونی

 • دستگاه سنجش اکسیژن و دی اکسید کربن

 • دستگاه سنجش اکسیژن و دی اکسید کربن

 • دستگاه سنجش اکسیژن و دی اکسید کربن