آزمایشگاه آنالیز روغن کارگاهی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۸۸
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : نیکروز باقری
 • رابط آزمایشگاه : نیکروز باقری
 • تلفن : ۳۲۷۰۵۲۴۲-۰۲۶
 • نمابر : ۳۲۷۰۶۲۷۷-۰۲۶
 • www.aeri.ir
 • n.bagheri@areo.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

زمینه های تخصصی :

آنالیز روغن موتور

نشانی آزمایشگاه :

کرج. بلوار شهید فهمیده. روبروی بانک کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نشانی دفتر :

کرج. بلوار شهید فهمیده. روبروی بانک کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • دستگاه آزمون نقطه اشتعال کوچک

 • دستگاه اندازه گیری عدد قلیایی روغن

  (TBN)
 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه سنجش شاخص فرسایش ذرات آهنی در روغن

  (PQ Index)
 • دستگاه مخلوط کن هماتولوژی

 • دوربین دیجیتال

  (Digital CCD camera)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)