آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • دانشکده دامپزشکی

زمینه های تخصصی :

ایمونولوژی سلولی مولکولی کشت سلول

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خیابان آزادی،خیابان دکتر محمد قریب، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، کد پستی1419963111

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • پردازشگر فراصوت

 • حمام آب

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • دستگاه انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کروماتوگراف مایع

  (LC)
 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • فریزر دمای پایین

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • هود لامینار

 • هود میکروبی