آزمایشگاه سامانه‌های ریز و بسیار ریز الکترومکانیکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

زمینه های تخصصی :

MEMS and Microfluidics

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد- پردیس شماره2 دانشگاه تهران، دانشکده ی برق و کامپیوتر، ساختمان شماره ی 1 برق طبقه زیر همکف اتاق شماره 12

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه زدایش یونی واکنش پذیر

  (RIE)
 • دستگاه زدایش یونی واکنش پذیر

  (RIE)
 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لیتوگرافی با باریکه ی الکترونی

  (EBL)
 • دستگاه لیتوگرافی تماسی

 • دستگاه نگاشت مستقیم لیزری

 • کوره لوله ای

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )