آزمایشگاه‌ها پوشش و خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۹۱

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

زمینه های تخصصی :

انواع تستهای الکتروشیمیائی خوردگی، ارزیابی پوششها و پوشش دهی از طریق پلاسمای الکترولیتی و PEO- پوشش دهی الکتروفورتیک و آندایزینگ- پوشش دهی از طریق سل ژل، آبکاری مستقیم و پالسی. تستهای سایش و نانو سازی سطح از طریق wire brushing - تستهای coating disbonding - حفاظت آندی و کاتدی- تستهای ارزیابی و عملکرد بازدارنده های خوردگی و آلیاژها.

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- طبقه ا اطاق 111

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آبکاری با جریان مستقیم

 • دستگاه آبکاری پالسی

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه آزمون جدایش کاتدی

  (CDT)
 • دستگاه اندازه گیر چند منظوره

  (VOA)
 • دستگاه اندازه گیری خوردگی در دمای بالا

 • دستگاه اندازه گیری سایش، خوردگی و ضریب اصطکاک در محلول

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پوشش دهی پلاسمای الکترولیتی اکسایشی

  (PEO)
 • دستگاه پولیش نمونه های متالوگرافی

 • دستگاه میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی

  (SECM)
 • دستگاه نانو ساز سطح

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • کوره لوله ای

 • کوره لوله ای

 • منبع تغذیه قابل برنامه ریزی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همزن مکانیکی