آزمایشگاه‌ها پوشش و خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۱
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : چنگیز دهقانیان
 • رابط آزمایشگاه : چنگیز دهقانیان
 • تلفن : ۸۲۰۸۴۱۰۳-۸۲۰۸۴۱۱۸
 • نمابر : ۰۲۱-۸۸۰۰۶۰۷۶
 • cdehghan@ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

زمینه های تخصصی :

خوردگی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آبکاری با جریان مستقیم

 • دستگاه آبکاری پالسی

 • دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • دستگاه آزمون جدایش کاتدی

  (CDT)
 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر چند منظوره

  (VOA)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری خوردگی در دمای بالا

 • دستگاه اندازه گیری سایش، خوردگی و ضریب اصطکاک در محلول

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پوشش دهی پلاسمای الکترولیتی اکسایشی

  (PEO)
 • دستگاه پولیشر متالوگرافی

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه منبع تغذیه قابل برنامه ریزی

 • دستگاه میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی

  (SECM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه نانو ساز سطح

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همزن مکانیکی