آزمایشگاه فرایندهای جذب سطحی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی شیمی

زمینه های تخصصی :

1- سنتز نانو ساختارهای معدنی و کربنی 2- کاربرد نانو ساختارها در فرایند های اصلاح و تبدیل گاز طبیعی 3- مدلسازی و شبیه سازی کاتالیزورها ی ناهمگن و نانو جاذب ها 4- سنتز و اصلاح نیمه هادی های نانو ذره و کاربرد در فرایند فتو کاتالیستی 5- سنتز غشائ و اندازه گیری خواص آنها در جداسازی گازهای سبک

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان 16 آذر، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، شماره 328، آزمایشگاه فرایندهای جذب سطحی

نشانی دفتر :

تهران، خیابان 16 آذر، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، شماره 328، آزمایشگاه فرایندهای جذب سطحی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • پروب فراصوت

 • دستگاه اندازه گیری هم دمای تعادلی جذب گاز

 • دستگاه فرایند تناوبی جذب با موج فشار

  (PSA)
 • راکتور کاتالیستی

 • راکتور نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)