مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

   • دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

زمینه های تخصصی :

زیست فناوری آب، خشکسالی و محیط زست علوم و فناوری های شناختی انرژی های نو صنایع دریایی مهندسی آب علوم شیلاتی

نشانی آزمایشگاه :

خرمشهر، بلوار علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

نشانی دفتر :

خرمشهر، بلوار علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • ترازوی دیجیتال

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • نورسنج شعله‌ای