مجموعه آزمایشگاه ها مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

کشاورزی- منابع طبیعی- شیلات- محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

مازندران، ساری- کوی طبرستان، میدان دانشجو(شهید عباس شیراوژن)، خیابان شهید پرویز فلاح، نبش کوچه دانش، ساختمان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتاقک رشد

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی چرخشی

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر بافت

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همزن مکانیکی

 • دستگاه همزن مکانیکی

 • دستگاه همگن ساز