مجموعه آزمایشگاه ها مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • مرکز ملی تحقیقات شوری

نشانی آزمایشگاه :

یزد، انتهای بلوار آزادگان، خیابان نهالستان، مرکز ملی تحقیقات شوری

نشانی دفتر :

یزد، انتهای بلوار آزادگان، خیابان نهالستان، مرکز ملی تحقیقات شوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پمپ خلاء

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه اندازه گیر سطح برگ

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ و هدایت الکتریکی

  (pH/EC)
 • دستگاه اندازه‌گیری میزان کلروفیل

  (CCM)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • ژرمیناتور

 • سنگ شکن فکی

 • شمارشگر بذر

 • شیکر

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی