آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

*

نشانی آزمایشگاه :

شیراز، میدان امام حسین، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره یک، طبقه سوم، آزمایشگاه مرکزی تحقیقات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • خشک کن انجمادی

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه تصویربرداری از حیوانات کوچک

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی

  (DHPLC)
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )