مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده میگوی کشور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سال تاسیس : ۱۳۵۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

زمینه های تخصصی :

اکولوژی منابع آبی، بیماری شناسی، بیولوژی آبزیان، ژنتیک مولکولکولی، کشت جلبک، غذای زنده آبزیان

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر - بهمنی– انتهای خیابان بیمارستان تامین اجتماعی- پژوهشکده میگوی کشور- صندوق پستی 1374- کدپستی 7516989177

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور یخچالدار

 • بلاک گرمایشی

 • بلاک گرمایشی

 • پردازشگر فراصوت

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه اندازه گیر شوری

 • دستگاه اندازه گیر هدایت، دما و عمق

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه تور پلانکتون

 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه جریان سنج سوخت

 • دستگاه سرد کننده

 • دستگاه لام بوگارف

 • دستگاه لام حفره دار

 • دستگاه لام شمارش سدویک

 • دستگاه نمونه بردار آب

 • دستگاه نمونه بردار پلانگر

 • دستگاه نمونه بردار رسوب

 • دستگاه نمونه بردار مغزه رسوب

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کوره الکتریکی

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار گراب ون وین

 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی