مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده میگوی کشور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۵۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

زمینه های تخصصی :

اکولوژی منابع آبی، بیماری شناسی، بیولوژی آبزیان، کشت جلبک، غذای زنده آبزیان

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر - انتهای بزرگراه طالقانی – روبروی اداره کل شیلات- پژوهشکده میگوی کشور- صندوق پستی 1374- کدپستی 7514663438

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • استخراج گر سوکسله

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر چند منظوره

 • اندازه گیر چند منظوره

 • اندازه گیر شوری

 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • اندازه گیر هدایت، دما و عمق

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور یخچالدار

 • برش مقاطع نازک

 • بلاک گرمایشی

 • بلاک گرمایشی

 • پردازنده بافت

 • پروب فراصوت

 • پلاروگرافی 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • تور پلانکتون

 • توزیع گر پارافین

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • جریان سنج سوخت

 • حمام آب

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سرد کننده

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کوره الکتریکی

 • لام بوگارف

 • لام حفره دار

 • لام شمارش سدویک

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار آب

 • نمونه بردار پلانگر

 • نمونه بردار رسوب

 • نمونه بردار گراب ون وین

 • نمونه بردار مغزه رسوب

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی