مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سال تاسیس : ۱۳۶۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور

زمینه های تخصصی :

انجام ازمایشات فیزیکوشیمیایی،میکروبی، کشت انبوه ریز جلبک و تولید غذای زنده، بیولوژی آبزیان و ژنتیک مولکولی شناسایی و برآورد گونه های جلبک های دریایی وروش مناسب استحصال مواد صنعتی از آنها

نشانی آزمایشگاه :

استان سیستان و بلوچستان، چابهار، میدان شهدای شیلات، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

نشانی دفتر :

استان سیستان و بلوچستان، چابهار، میدان شهدای شیلات، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • دستگاه اکسیژن سنج

 • دستگاه اندازه گیر شوری

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی