آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سال تاسیس : ۱۳۶۸
 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان شهرضا ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد علیزاده
 • رابط آزمایشگاه : محسن سبحانی
 • تلفن : ۰۳۱-۵۳۲۹۲۵۳۰
 • نمابر : ۰۳۱-۵۳۵۱۳۱۰۳
 • razi@iaush.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

زمینه های تخصصی :

شیمی پلیمر آنالیزهای تجزیه دستگاهی آنالیز حرارتی

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان شهرضا، انتهای بلوار پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، دانشکده تحصیلات تکمیلی، آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اکسترودر دو مارپیچ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )