مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصولات ارگانیک جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه

   • مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصولات ارگانیک

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، پردیس دانشکده علوم پایه، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • پمپ خلاء بالا

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • شیکر میکروتیتر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی