مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۶۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

   • دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

زمینه های تخصصی :

آنالیز کلی و کیفی عنصری و فازی مواد به وسیلة اشعه ایکس

نشانی آزمایشگاه :

تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مواد  

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آنالیز حرارتی مقایسه ای (تفاضلی)

  (DTA )
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات لیزری

  (LPSA)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )