مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد

سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : حسام دهقانی
 • رابط آزمایشگاه : نجمه سوداگر
 • تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۳۷۹۷
 • نمابر : ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۲۹
 • fib@um.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه فردوسی مشهد

   • پژوهشکده فناوری زیستی

زمینه های تخصصی :

بیوتکنولوژی سلولی و ملکولی، دامپزشکی، سلولهای بنیادی و رویان، کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، جنب پژوهشکده هوا خورشید، پژوهشکده فناوری زیستی

نشانی دفتر :

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، جنب پژوهشکده هوا خورشید، پژوهشکده فناوری زیستی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه الکتروفورز دوبعدی

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه راکتور زیستی

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخ ساز

 • مخزن نیتروژن مایع