مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد

سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : حسام دهقانی
 • رابط آزمایشگاه : نجمه سوداگر
 • تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۳۷۹۷
 • نمابر : ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۲۹
 • fib@um.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه فردوسی مشهد

   • پژوهشکده فناوری زیستی

زمینه های تخصصی :

بیوتکنولوژی سلولی و ملکولی، دامپزشکی، سلولهای بنیادی و رویان، کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، جنب پژوهشکده هوا خورشید، پژوهشکده فناوری زیستی

نشانی دفتر :

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، جنب پژوهشکده هوا خورشید، پژوهشکده فناوری زیستی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز دوبعدی

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه یخ ساز

 • راکتور زیستی

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • شیکر

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • فریزر دمای پایین

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هود میکروبی

 • هود میکروبی