مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۷۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید بهشتی

   • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

زمینه های تخصصی :

مواد اولیه داروئی- فیتوشیمی-گیاهان دارویی

نشانی آزمایشگاه :

تهران-بزرگراه شهید چمران-اوین- دانشگاه شهید بهشتی -پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی

نشانی دفتر :

تهران-بزرگراه شهید چمران-اوین- دانشگاه شهید بهشتی -پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتاقک آزمون دما و رطوبت

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • پلاریمتر 

 • خشک‌ کن پاششی نانو

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی

  (LC-MS-MS)