مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   • پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتاقک رشد

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور 

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام روغن

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه طیف سنج

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه یخ ساز

 • دماسنج

 • ژرمیناتور

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • شیکر گردابی

 • فریزر دمای پایین

 • مخلوط کن حرارتی

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هود میکروبی

 • هود میکروبی