مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی دفتر :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه  ISO/IEC17025
  • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
  • گواهی نامه تأیید صلاحیت ارزیابی امنیتی محصولات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار