مرکز خدمات آزمایشگاهی
سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا اجتهادی
 • رابط آزمایشگاه : محمد علی ورشابی
 • تلفن : ۰۲۱-۶۶۱۶۶۲۴۶
 • نمابر : ۰۲۱-۶۶۰۷۲۵۶۳
 • http://c-labs.sharif.ir
 • clab@sharif.edu
زمینه های تخصصی : خدمات آزمایشگاهی
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آب مقطرگیر
 • آزماینده امنیت
 • آزمون خستگی
 • آزمون کارایی و انطباق شبکه
 • آزمون کارایی و انطباق شبکه
 • آزمون مسیریاب و راه گزین
 • آسیاب اسپکس
 • آسیاب دیسکی
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی(DSC/TGA)
 • آون
 • آون
 • اتاقک بدون پژواک
 • اتاقک دستکش
 • اتاق واخنش
 • اتمایزر گازی
 • اتوکلاو
 • اکستروژن
 • الکتروریسی
 • الکتروریسی
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر اکسیژن محلول(DO meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر سطح انتخابی سیگنال
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه‌گیر کلاس انتقال صوت(STC)
 • اندازه گیر گاز
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیری زاویه تماس
 • اندازه گیری زاویه تماس
 • انکوباتور شیکردار
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پراش پرتو ایکس زاویه کوچک(SAXS)
 • پرس هیدرولیک
 • پروب فراصوت
 • پرینتر سه بعدی
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES )
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • تزریق پلاستیک
 • تفرق نور پویا(DLS)
 • تفرق نور پویا(DLS)
 • خشک کن انجمادی
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • راکتور زیستی
 • راکتور فشار بالا
 • رئومتر
 • ربات انسان نما
 • ربات انسان نما
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • رسوب شیمیایی بخار(CVD)
 • سانتریفیوژ
 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • سنجشگر کل روغن و گریس /کل هیدروکربن های نفت(TOG/TPH Analyzer)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی موضعی(LSPR)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج فوتوالکترون پرتو ایکس(XPS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج موزبائر
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری لومینسانس
 • فریزر دمای پایین
 • فریزر دمای خیلی پایین
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف گازی دو بعدی
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی(PVD)
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی(EB-PVD)
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لوله امپدانس
 • مخلوط کن
 • مغناطیس سنج
 • مولد نیتروژن
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FESEM)
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )
 • میکروسکوپ پروبی روبشی(SPM)
 • میکروسکوپ روبشی هم‌کانون لیزری
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هضم کجلدال
 • هود میکروبی
 • یخچال