مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی دفتر :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • گواهی نامه تأیید صلاحیت ارزیابی امنیتی محصولات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب دیسکی

 • آسیاب سریع

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب مخلوط کن

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون خلاء

 • آون خلاء

 • اتاقک دستکش

 • اتاقک دستکش

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اره لنگ

 • اکسترودر دو مارپیچ

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • پردازشگر فراصوت

 • پرس گرم

  (HP)
 • پرس هیدرولیک

 • پرس هیدرولیک

 • پمپ خلاء بالا

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • چاپگر سه بعدی

 • چاپگر سه بعدی

 • چاپگر سه بعدی رزینی

 • چاپگر سه بعدی رزینی

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خشک کن انجمادی

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • خوانشگر الایزا

 • دریل ستونی

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزماینده امنیت

 • دستگاه آزمون پیچش

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک

 • دستگاه آزمون سایش دورانی

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه آزمون کارایی و انطباق شبکه

 • دستگاه آزمون کارایی و انطباق شبکه

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون مسیریاب و راه گزین

 • دستگاه آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی

  (DSC/TGA)
 • دستگاه اتاقک بدون پژواک

 • دستگاه اتاق واخنش

 • دستگاه اتمایزر گازی

 • دستگاه ارتعاش سنج قابل حمل

 • دستگاه اکستروژن فلزات

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکترومگنت

 • دستگاه اندازه گیر سطح انتخابی سیگنال

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه‌گیر کلاس انتقال صوت

  (STC)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ و هدایت الکتریکی

  (pH/EC)
 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری گاز

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی

  (EMF)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه‌گیری ویژگی‌های الکتریکی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

  (MPI)
 • دستگاه برش دهنده

 • دستگاه برش دهنده با قالبهای برش استاندارد

 • دستگاه برش دهنده جرقه

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پتانسیواستات، گالوانواستات و تحلیلگر امپدانس

 • دستگاه پتانسیواستات، گالوانواستات و تحلیلگر امپدانس

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پراش پرتو ایکس زاویه کوچک

  (SAXS)
 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه پوشش دهی فیلم دکتر بلید

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه تزریق پلاستیک

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه تولید آب فوق خالص و گاززدایی شده

 • دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرافی

  (EMG)
 • دستگاه جوش زیرپودری

  (SAW)
 • دستگاه جوش قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار

  (SMAW/MMA)
 • دستگاه جوش قوسی با الکترود تنگستن و گاز محافظ

  (TIG)
 • دستگاه جوش‌ قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ

  (MIG/MAG)
 • دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

  (FSW)
 • دستگاه جوشکاری نقطه ای

  (SW)
 • دستگاه چکش مودال

 • دستگاه رئومتر با قالب متحرک

  (MDR)
 • دستگاه ربات انسان نما

 • دستگاه ربات انسان نما

 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه رکتیفایر آبکاری

 • دستگاه سختی سنج راکول

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سختی سنج قابل حمل

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات لیزری

  (LPSA)
 • دستگاه سنجش اندوکتانس، ظرفیت و مقاومت الکتریکی

  (LCR Meter)
 • دستگاه سنجش چسبندگی رنگ پول آف

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجش گاز ازن

 • دستگاه سنجشگر ارتباط رادیویی جامع

 • دستگاه سنجشگر اسید آمینه

 • دستگاه سنجشگر دی اکسید گوگرد

  (SO2 Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر سیگنال صوتی

 • دستگاه سنجشگر کل روغن و گریس /کل هیدروکربن های نفت

  (TOG/TPH Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر گاز اکسید نیتروژن

 • دستگاه سنجشگر مونوکسید کربن

  (CO Meter)
 • دستگاه سنجش مقاومت عایق

 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجش نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی

  (HDT/VICAT)
 • دستگاه سنگ زنی مغناطیسی

 • دستگاه طیف سنج موزبائر

 • دستگاه عملیات سطحی یووی-ازون

 • دستگاه عیب یاب جریان گردابی (ادی کارنت)

  (EC)
 • دستگاه عیب یاب فراصوت

 • دستگاه فرم دهی سر سیم و لوله (سوئجینگ)

 • دستگاه فریت سنج

 • دستگاه کالیبراتور ارتعاش

 • دستگاه کالیبراتور گازهای آلوده کننده هوا

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی دو بعدی

 • دستگاه کشش سیم

 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی تبخیر حرارتی

 • دستگاه لایه‌نشانی تبخیر حرارتی

 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی

  (EB-PVD)
 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لیزر فیبر

 • دستگاه محرک ارتعاش

 • دستگاه مغناطیس سنج

 • دستگاه میکروسختی سنج ویکرز

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه ناچ زن

 • دستگاه نورد

 • دستگاه نورد گرم الکترود باتری

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دوربین بازرسی از راه دور

 • دوربین عکاسی دیجیتال

 • دوربین مادون قرمز

 • دوربین مادون قرمز

 • دورسنج لیزری

 • دینامومتر

 • راکتور زیستی

 • راکتور فشار بالا

 • رئومتر

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سیستم خدمات پردازش موازی

  (P.P.S)
 • سیستم رهگیر چشمی

 • شبیه ساز خورشیدی

 • شبیه ساز خورشیدی

 • صفحه نیروسنج

 • ضخامت سنج دیجیتالی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی موضعی

  (LSPR)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فوتوالکترون پرتو ایکس

  (XPS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز

  (UV-Vis-IR)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV-Vis-NIR)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV-Vis-NIR)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV-Vis-NIR)
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • طیف سنج نوری لومینسانس

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • غربال دانه بندی

 • فریزر دمای پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره القایی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی مافلی

 • کوره الکتریکی مافلی

 • کوره الکتریکی مافلی

 • کوره جعبه‌ای

 • کوره لوله ای

 • کوره لوله ای

 • لوله امپدانس

 • ماشین برشکاری

 • ماشین تراش

 • ماشین تراش

 • ماشین تراش

 • ماشین تراش

 • ماشین تراش

 • ماشین سنگ زنی و پرداخت

 • ماشین فرز

 • ماشین فرز

 • مخلوط کن توربو

 • مخلوط کن توربو

 • مخلوط کن داخلی

 • منبع نوری

 • منبع نوری کالیبراسیون طیفی

 • منبع نوری کالیبراسیون طیفی

 • مولد امواج فراصوت

 • مولد سیگنال

 • مولد سیگنال برداری

 • مولد نیتروژن

 • میکرو اهم متر

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ روبشی لیزری هم‌کانون (کانفوکال)

  (CLSM)
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • نورسنج شعله‌ای 

 • نورسنج شعله‌ای 

 • همزن مکانیکی

 • هود لامینار

 • هود لامینار

 • هود میکروبی

 • یخچال

 • یوک مغناطیسی