مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی دفتر :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب دیونیزه ساز

 • آب مقطرگیر

 • آزماینده امنیت

 • آزمون خستگی

 • آزمون کارایی و انطباق شبکه

 • آزمون کارایی و انطباق شبکه

 • آزمونگر خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آزمون مسیریاب و راه گزین

 • آسیاب اسپکس

 • آسیاب دیسکی

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی

  (DSC/TGA)
 • آون

 • آون

 • اتاقک بدون پژواک

 • اتاقک دستکش

 • اتاق واخنش

 • اتمایزر گازی

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اکستروژن

 • الکتروریسی

 • الکتروریسی

 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر زاویه تماس

 • اندازه گیر زاویه تماس

 • اندازه گیر سطح انتخابی سیگنال

 • اندازه گیر سطح صدا

 • اندازه‌گیر کلاس انتقال صوت

  (STC)
 • اندازه گیر گاز

 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پراش پرتو ایکس زاویه کوچک

  (SAXS)
 • پرس هیدرولیک

 • پروب فراصوت

 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • تبخیر کننده چرخان

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • تزریق پلاستیک

 • تفرق نور پویا

  (DLS)
 • تفرق نور پویا

  (DLS)
 • چاپگر سه بعدی

 • حمام آب

 • خدمات پردازش موازی

  (P.P.S)
 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • راکتور زیستی

 • راکتور فشار بالا

 • رئومتر

 • ربات انسان نما

 • ربات انسان نما

 • رسوب شیمیایی بخار

  (CVD)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • سنجشگر دی اکسید گوگرد

  (SO2 Analyzer)
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • سنجشگر کل روغن و گریس /کل هیدروکربن های نفت

  (TOG/TPH Analyzer)
 • سنجشگر گاز ازن

 • سنجشگر گاز اکسید نیتروژن

 • سنجشگر مونوکسید کربن

  (CO Meter)
 • سنجشگر میکروسختی ویکرز

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی موضعی

  (LSPR)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فوتوالکترون پرتو ایکس

  (XPS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV/Vis/NIR)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV/Vis/NIR)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV/Vis/NIR)
 • طیف سنج موزبائر

 • طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری لومینسانس

 • فریزر دمای پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کدورت سنج

 • کروماتوگراف گازی دو بعدی

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی

  (PVD)
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی

  (EB-PVD)
 • لایه‌نشانی دورانی

 • لایه‌نشانی دورانی

 • لایه‌نشانی دورانی

 • لوله امپدانس

 • مخلوط کن

 • مغناطیس سنج

 • منبع نوری کالیبراسیون طیفی

 • منبع نوری کالیبراسیون طیفی

 • مولد نیتروژن

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ روبشی هم‌کانون لیزری (کانفوکال)

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • نورسنج شعله‌ای 

 • هضم کجلدال

 • هود لامینار

 • هود میکروبی

 • یخچال