مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور

نشانی آزمایشگاه :

یزد، کیلومتر 100 جاده یزد بافق، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه اندازه گیری فیبر خام

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دوربین اندوسکوبی

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی