مجموعه آزمایشگاه ها شرکت تحقیقات فناوری بن‌یاخته

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تحقیقات فناوری بن‌یاخته

نشانی آزمایشگاه :

تهران، سعادت آباد، خیابان 24 متری فرهنگ، کوچه دوم شرقی، پلاک 9

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمونگر خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آون خلاء

 • آون خلاء

 • الکتروفورز 

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر گرانروی

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • بلاک گرمایشی

 • پروب فراصوت

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • سابنده کوچک

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • شکل دهنده سوزن

 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • شیکر گردبادی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو سوزن

 • میکرو اسپین

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج زیستی

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • همزن مغناطیسی

 • همگن ساز

 • هود لامینار

 • هود لامینار