مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

نشانی آزمایشگاه :

تهران، سعادت آباد، خیابان 24 متری فرهنگ، کوچه دوم شرقی، پلاک 9

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه بلاک گرمایشی

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سابنده کوچک

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه شکل دهنده سوزن

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو سوزن

 • دستگاه میکرو اسپین

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود لامینار