مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

نشانی آزمایشگاه :

تهران، سعادت آباد، خیابان 24 متری فرهنگ، کوچه دوم شرقی، پلاک 9

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون خلاء

 • آون خلاء

 • الکتروفورز 

 • بلاک گرمایشی

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه سابنده کوچک

 • دستگاه شکل دهنده سوزن

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کشنده میکرو سوزن

 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کشنده میکرو پیپت

 • میکرو اسپین

 • میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • هود لامینار