آزمایشگاه زیست فناوری پزشکی پیشرفته گروه بیوتکنولوژی پردیس علوم دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس علوم

    • گروه بیوتکنولوژی

زمینه های تخصصی :

زیست فناوری پزشکی مهندسی بافت و پزشکی بازساختنی اپیژنتیک سیگنالینگ سلولی و مولکولی سلولهای بنیادی

نشانی آزمایشگاه :

میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 13، طبقه اول، گروه زیست فناوری پردیس علوم دانشگاه تهران

نشانی دفتر :

میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 13، طبقه اول، گروه زیست فناوری پردیس علوم دانشگاه تهران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه پیپت پرکن شارژی

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر میکروپلیت

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال

 • مخزن نیتروژن مایع