آزمایشگاه زیست فناوری پزشکی پیشرفته گروه بیوتکنولوژی پردیس علوم

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس علوم

    • گروه بیوتکنولوژی

زمینه های تخصصی :

زیست فناوری پزشکی مهندسی بافت و پزشکی بازساختنی اپیژنتیک سیگنالینگ سلولی و مولکولی سلولهای بنیادی

نشانی آزمایشگاه :

میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 13، طبقه اول، گروه زیست فناوری پردیس علوم دانشگاه تهران

نشانی دفتر :

میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 13، طبقه اول، گروه زیست فناوری پردیس علوم دانشگاه تهران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • پیپت پرکن شارژی

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر

 • شیکر میکروتیتر

 • فریزر دمای پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کشنده میکرو پیپت

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ معکوس

 • هود لامینار

 • یخچال