آزمایشگاه فرآوری آبزیان گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۱

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

    • دانشکده منابع طبیعی

     • گروه مهندسی شیلات

زمینه های تخصصی :

آنالیز انواع مواد غذایی گیاهی و جانوری از نظر: - پروفیل اسید امینه و پروفیل اسید چرب -تعیین انواع آمینه های بیوژن و ویتامین - میزان بار میکروبی، کپک، آلودگیهای ثانویه، - سنجش شاخص های کمی فساد نظیر اکسیداسیون چربی، ترکیبات ازته فرار، ... - سنجش فلزات سنگین و جیوه - آنالیز رنگ و بافت نمونه (سفتی، کشسانی، ...) - سنجش پروتئین، چربی، فیبر، خاکستر - آنالیز کلسترول، گلوگز، تری گلیسیرید - آنالیز آنزیم شامل آلکالاز، گلوتاتیون، ...

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز، میدان امام حسین (ع)، بلوار شهید چمران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات، آزمایشگاه فرآوری آبزیان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه بسته بندی نایلونی

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر بافت

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )