آزمایشگاه فرآوری آبزیان گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی

سال تاسیس : ۱۳۹۱

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

    • دانشکده منابع طبیعی

     • گروه مهندسی شیلات

زمینه های تخصصی :

آنالیز انواع مواد غذایی گیاهی و جانوری از نظر: - پروفیل اسید امینه و پروفیل اسید چرب -تعیین انواع آمینه های بیوژن و ویتامین - میزان بار میکروبی، کپک، آلودگیهای ثانویه، - سنجش شاخص های کمی فساد نظیر اکسیداسیون چربی، ترکیبات ازته فرار، ... - سنجش فلزات سنگین و جیوه - آنالیز رنگ و بافت نمونه (سفتی، کشسانی، ...) - سنجش پروتئین، چربی، فیبر، خاکستر - آنالیز کلسترول، گلوگز، تری گلیسیرید - آنالیز آنزیم شامل آلکالاز، گلوتاتیون، ...

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز، میدان امام حسین (ع)، بلوار شهید چمران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات، آزمایشگاه فرآوری آبزیان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور 

 • دستگاه بسته بندی نایلونی

 • دستگاه سنجش بافت

 • دستگاه سنجش رنگ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )