مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی بخش کساییان
 • رابط آزمایشگاه : معصومه تیموری
 • تلفن : ۸۸۴۹۷۲۸۱
 • نمابر : ۰۲۱۸۸۶۱۷۰۸۷
 • www.fnst.ut.ac.ir
 • ta_mahmoudi@ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • دانشکده علوم و فنون نوین

زمینه های تخصصی :

علوم زیستی، ساخت ادوات میکرو و نانو، هوافضا، شبکه

نشانی آزمایشگاه :

تهران- امیر آباد شمالی- جنب پردیس فنی – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • پردازشگر فراصوت

 • تونل باد مدار باز مادون صوت

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه الکترود دیسک چرخان

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه توربوماشین

 • دستگاه تونل باد فراصوت

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه لایه نشانی به روش پرتو الکترونی و تبخیر حرارتی

 • دستگاه لایه نشانی به روش پرتو الکترونی و تبخیر حرارتی

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شبیه ساز خورشیدی

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر روتاتور

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • کوره لوله ای

 • میز شبیه ساز حرکت سه درجه آزادی

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • همزن مکانیکی