آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس

سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • بوشهر بندر بوشهر ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد جواد دیانت
 • رابط آزمایشگاه : محمد جواد دیانت
 • تلفن : ۰۷۷۳۱۲۲۲۰۷۸
 • نمابر : ۰۷۷۳۳۴۴۱۴۹۵
 • http://www.pgu.ac.ir
 • m.abbasi@pgu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه خلیج فارس

   • دانشکده علوم پایه

زمینه های تخصصی :

فناوری نانو

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر- بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم پایه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )