آزمایشگاه زیست فناوری و محیط زیست پژوهشکده خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه خلیج فارس

   • پژوهشکده خلیج فارس

زمینه های تخصصی :

زیست‌فناوری آب، خشکسالی و محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

استان بوشهر، شهر بوشهر، بولوار شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- پژوهشکده خلیج فارس

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • پمپ پریستالتیک

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه الکتروفورز دوبعدی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه روبشگر دو بعدی

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه مولتی پوراتور

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخ ساز

 • راکتور زیستی

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای پایین

 • فریزر دمای پایین

 • مایکروویو

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن حرارتی

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی