آزمایشگاه آنزیم دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده علوم زیستی

زمینه های تخصصی :

سلول‌های بنیادی؛ زیست فناوری؛ فناوری نانو

نشانی آزمایشگاه :

تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

نشانی دفتر :

تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • راکتور زیستی

 • طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی

  (SPR)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع سریع پروتئین

  (FPLC)