آزمایشگاه ترمیم در سیستم عصبی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد جوان
 • رابط آزمایشگاه : مهدی سلیمی
 • تلفن : ۰۲۱۸۲۸۸۴۵۲۸
 • نمابر : ۰۲۱۸۲۸۸۴۵۲۸
 • mjavan@modares.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده علوم پزشکی

زمینه های تخصصی :

مطالعه الکتروفیزیولوژیک و رفتاری درد قلب و تنفس صرع ترمیم در سیستم عصبی

نشانی آزمایشگاه :

تهران،جلال آل احمد،دانشگاه تربیت مدرس ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب سنج شیر

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج نوری

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • هود لامینار