آزمایشگاه مرجع زیست فناوری پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • زنجان زنجان ,
 • مدیر آزمایشگاه : عباسعلی بهاری
 • رابط آزمایشگاه : وحید سلمانی
 • تلفن : ۰۲۴۳۳۰۵۴۲۵۴
 • نمابر : ۰۲۴۳۳۰۵۴۲۵۴
 • ripb@znu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زنجان

   • پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، بلوار دانشگاه ،دانشگاه زنجان،پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

نشانی دفتر :

زنجان، بلوار دانشگاه ،دانشگاه زنجان،پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • دستگاه اتاقک رشد

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه راکتور زیستی

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه مخلوط کن حرارتی

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخ ساز