آزمایشگاه مرجع زیست فناوری پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • زنجان زنجان ,
 • مدیر آزمایشگاه : عباسعلی بهاری
 • رابط آزمایشگاه : وحید سلمانی
 • تلفن : ۰۲۴۳۳۰۵۴۲۵۴
 • نمابر : ۰۲۴۳۳۰۵۴۲۵۴
 • ripb@znu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زنجان

   • پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، بلوار دانشگاه ،دانشگاه زنجان،پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

نشانی دفتر :

زنجان، بلوار دانشگاه ،دانشگاه زنجان،پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اتاقک رشد

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه یخ ساز

 • راکتور زیستی

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • مخلوط کن حرارتی

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هود میکروبی