آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی
سال تاسیس : ۱۳۶۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بوعلی سینا

   • دانشکده فنی و مهندسی

زمینه های تخصصی :

آنالیزساختاری، شیمیایی

نشانی آزمایشگاه :

همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، میدان شهدای گمنام، میدان مهندسی، دانشکده فنی و مهندسی، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد کد پستی: 651754161

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )