مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۱
 • عضو قطعی
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • رابط آزمایشگاه : شقایق هنگوال
 • تلفن : ۰۵۱-۳۱۹۹۷۴۲۷
 • نمابر : ۰۵۱-۳۱۹۹۷۴۲۷
 • http://www.foodres.ir
 • Az.jahad@yahoo.com
زمینه های تخصصی : صنایع غذایی و کشاورزی سلولی ملکولی و پزشکی
نشانی آزمایشگاه : استان خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی
نشانی دفتر : سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی -طبقه اول
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آسیاب چکشی
 • آسیاب دیسکی
 • آون
 • آون خلاء
 • اتاق تمیز
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر فعالیت آبی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور کربن دی اکسید دار
 • انکوباتور کربن دی اکسید دار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پروب فراصوت
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • حمام آب
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • خوانشگر الایزا
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • سنجشگر بافت
 • سنجشگر بافت
 • سنجشگر رطوبت
 • سنجشگر رنگ
 • سنجشگر شیر
 • سنجشگر شیر
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • شوف بالن
 • شیکر ارلن اوربیتالی
 • شیکر گردبادی
 • فریزر دمای خیلی پایین
 • فریزر دمای خیلی پایین
 • فیلتراسیون تحت خلاء
 • کلنی شمار
 • کوره الکتریکی
 • مخلوط کن حرارتی
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ استریو
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • هات‌پلیت
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هضم کجلدال
 • همگن ساز
 • هود لامینار
 • یخ ساز