مجموعه آزمایشگاه ها جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

سال تاسیس : ۱۳۸۱

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

زمینه های تخصصی :

صنایع غذایی و کشاورزی سلولی ملکولی و پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی

نشانی دفتر :

سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی -طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آسیاب چکشی

 • دستگاه آسیاب دیسکی

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اتاق تمیز

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سنجشگر بافت

 • دستگاه سنجشگر بافت

 • دستگاه سنجشگر رطوبت

 • دستگاه سنجشگر شیر

 • دستگاه سنجشگر شیر

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه شوف بالن

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فیلتراسیون تحت خلاء

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه مخلوط کن حرارتی

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخ ساز