مجموعه آزمایشگاه ها جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

سال تاسیس : ۱۳۸۱

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

زمینه های تخصصی :

صنایع غذایی و کشاورزی سلولی ملکولی و پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی

نشانی دفتر :

سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی -طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب چکشی

 • آسیاب دیسکی

 • آون

 • آون

 • آون خلاء

 • اتاق تمیز

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • پمپ خلاء

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب مرتعش

 • حمام فراصوت

 • حمام کنترل دما گردشی گرمایشی/سرمایشی

 • خشک‌ کن پاششی

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه سنجش بافت

 • دستگاه سنجش بافت

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجش شیر

 • دستگاه سنجش شیر

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه فیلتراسیون تحت خلاء

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه یخ ساز

 • دوربین عکاسی دیجیتال

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شوف بالن

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کوره الکتریکی

 • کولیس دیجیتال

 • مخلوط کن حرارتی

 • مخلوط کن هماتولوژی

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکرومتر دیجیتال

 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همزن مکانیکی

 • هود لامینار