مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۹
 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : نیر اعظم خوش خلق سیما
 • رابط آزمایشگاه : پروین هادیان
 • تلفن : ۰۲۶-۳۲۷۰۳۵۳۶
 • نمابر : ۰۲۶-۳۲۷۰۱۰۶۷
 • www.abrii.ac.ir
 • nanolab@abrii.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

زمینه های تخصصی :

مهندسی ژنتیک، بیولوژی مولکولی، بیوشیمی، پروتئومیکس و انتقال ژن، نانوتکنولوژی

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز- کرج - جاده ماهدشت- روبروی ترمینال شهید کلانتری- بلوار شهید فهمیده- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون خلاء

 • آون هیبریداسیون 

 • استریلایزر لوپ (لوپ سوز)

 • الکتروفورز با شیب تراکم واسرشت کننده

  (DGGE)
 • الکتروفورز دوبعدی

 • الکتروفورز دوبعدی

 • الکتروفورز 

 • پروب فراصوت

 • ترازوی حساس

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه برش و دستکاری سلول

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره الکتریکی مافلی

 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ روبشی لیزری هم‌کانون (کانفوکال)

  (CLSM)
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • نورسنج شعله‌ای