آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

زمینه های تخصصی :

فناوری نانو زیست‌فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی، سه راهی ممقان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه، بلوک D، طبقه اول، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی حساس

 • حمام فراصوت

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )