آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

زمینه های تخصصی :

فناوری نانو زیست‌فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی، سه راهی ممقان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه، بلوک D، طبقه اول، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )