مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آرین فن آزما

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آرین فن آزما

زمینه های تخصصی :

نمونه برداری از منابع آب (رودخانه ها، چاهها، دریاچه های طبیعی و مصنوعی و دریاها) نمونه برداری از خاک، هوا و پسماند صنایع و محیطهای طبیعی اندازه گیری آلاینده های موجود در هوا، آب و پساب، خاک و پسماند و مواد غذایی آزمایش آب استخر، آب چاه، آب رودخانه و دریاچه؛ آنالیز آب آشامیدنی ؛ آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی؛ آزمایش پسماند و سیستم بی خطرساز بیمارستانی؛ آزمایش هوای محیطی و دودکشهای صنعتی؛ آزمایش خاک؛ سنجش تراز آلودگی صوتی اندازه گیری میزان فلزات سنگین در در محیط های آبی و خاکی اندازه گیری باقی مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی سنجش میزان کل هیدروکربنهای نفتی

نشانی آزمایشگاه :

استان تهران. شهر تهران.بلوار کشاورز. نبش جمالزاده شمالی. ساختمان شماره 414. واحد 3

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه تور پلانکتون

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه نمونه بردار گراب ون وین

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)