مجموعه آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری دانشکده علوم دانشگاه زنجان

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • زنجان زنجان ,
 • مدیر آزمایشگاه : وهب جعفریان
 • رابط آزمایشگاه : وهب جعفریان
 • تلفن : ۰۲۴۳۳۰۵۲۵۳۲
 • v.jafarian@znu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زنجان

   • دانشکده علوم

زمینه های تخصصی :

تخلیص پروتئین ،تهیه نانو ذرات ،شناسایی سویه های باکتری ،مهندسی پروتئین ،کلونینگ ،کشت و جداسازی باکتری ها ،جهش زایی هدفمند ،تولید هیدروژن و جلبک و ...

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم،ساختمان فیزیک ،طبقه دوم ،آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری

نشانی دفتر :

زنجان ،دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم ،ساختمان فیزیک ،طبقه اول ،اتاق دکتر جعفریان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون چرخه حرارتی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • فریزر

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • مایکروویو

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هود لامینار