آزمایشگاه اندازه‌گیری باقیمانده سموم موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

سال تاسیس : ۱۳۸۱

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

زمینه های تخصصی :

اندازه‌گیری باقیمانده سموم با استفاده از روش های مختلف استخراج و دستگاههای مختلف

نشانی آزمایشگاه :

تهران،ولنجک،خیابان یمنبالاتر از چهارراه مقدس اردبیلی، پلاک 1- مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها

نشانی دفتر :

تهران- ولنجک،خیابان یمنبالاتر از چهارراه مقدس اردبیلی، پلاک 1- مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی

  (LC-MS)
 • دستگاه همگن ساز سرعت بالا

 • دستگاه همگن ساز سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر میکروتیتر

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )