مجموعه آزمایشگاه‌ها بخش مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده فنی و مهندسی

    • بخش مواد

زمینه های تخصصی :

مهندسی - علوم پایه - پزشکی - کشاورزی - بیوتکنولوزی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس صندوق پستی 143-14115  

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )