مجموعه آزمایشگاه های شعبه خرمشهر شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

زمینه های تخصصی :

کنترل کیفیت آلاینده ها در مواد غذایی و محصولات کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

خرمشهر،خیابان فردوسی،اداره بنادر و دریانوردی،سایت مسافربری قدیم ،مجتمع آزمایشگاهی ،آزمایشگاه مرجعان خاتم

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب

 • آسیاب

 • آون

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • خشک کن

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • فریزر دمای پایین

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • کمپرسور هوا

 • کمپرسور هوا

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • نمونه بردار

 • یخچال

 • یخچال

 • یخچال فریزر